Materská škola

„Každé dieťa je iné a preto potrebuje individuálnu pozornosť.
Každý, kto je rodičom, vie ako jedinečné je každé dieťa.“
(W.H. Thomas)

Vďaka fantastickej pani riaditeľke PaedDr. Nicoll Pauerovej bol Matejko od troch rokov začlenený do Materskej školy v Košiciach medzi bežné deti.

Deti a aj pani učiteľky mu pomáhali prekonávať bežné ťažkosti a pomerne veľmi rýchlo sa dokázal adaptovať v školskom prostredí. V tom čase mu bola nápomocná aj jeho sestrička Emmka, ktorá bola jeho „anjelom strážnym“. Pomáhala mu pri školských aktivitách, kultúrnych podujatiach, pri športovaní, i zábave. Matejko tak úspešne absolvoval materskú školu a našiel si tam mnoho kamarátov.

Začlenenie medzi zdravé deti mu veľmi pomohlo. Keďže sa deti s Downovým syndrómom učia napodobňovaním, v materskej škole získaval správne návyky. Bolo to však prínosné aj pre deti bez postihnutia, kontaktom s hendikepovanými sa učia neodsudzovať inakosť.