Občianske združenie Pomáhame Matejkovi, bolo založené za účelom pomoci milému a veselému chlapčekovi Matejkovi.

Prečo sme vznikli?

Matejko Jakub, dvojička svojej sestry Emmky, sa narodil v magický dátum 21.12.2012, ako druhý v poradí. Aj keď pri viacpočetných graviditách je to skôr raritou, krátko po narodení mu bol diagnostikovaný Downov syndróm, pričom Emmka je úplne zdravá. Aj jeho mladší súrodenec Samko je v poriadku. Možno sa teraz pýtate, čo to pre Matejka znamená?

Jedná sa o genetickú odchýlku spôsobenú nadpočetným chromozómom číslo 21. Downov syndróm nie je ochorenie, nedá sa teda liečiť. Včasná intervencia však pomáha pri zlepšovaní kvality života, preto je veľmi dôležitá nevyhnutná pomoc pri rozvoji jednotlivých zručností. Už od troch rokov bol integrovaný do materskej školy medzi zdravé deti, čo mu uľahčilo štart do života.

Matejko od útleho veku absolvuje rôzne rehabilitácie, hipoterapiu, ba aj športy pre osobnostný rozvoj pod vedením trénerov plávania, gymnastiky a lyžovania. Navštevuje tiež logopéda a špeciálneho pedagóga. To všetko je však podmienené zvýšenými nárokmi na čas a financie a všetky tieto aktivity sú z časti hradené z 2 percent z daní.

Prostredníctvom občianskeho združenia chceme dať Matejkovi šancu, aby sa mohol rozvíjať ako iné deti, učiť sa, študovať, športovať, rozvíjať svoj talent v rôznych odvetviach, zabávať sa, ale aj uzatvárať priateľstvá a bližšie vzťahy. Príležitosti na to určite má, tak mu zaželajme veľa šťastia.

Čo Matejkovi pomáha?

Hipoterapia

Slovo hipoterapia sa skladá z dvoch gréckych slovných základov. Slovo hippos (kôň) a therapein (liečba). Podporuje správne držanie tela.

Gymnastika

Je skvelou voľbou, či už ako príprava na nadchádzajúcu športovú činnosť alebo podpora zdravého telesného vývoja.

Materská škola

Matejko bol od troch rokov začlenený do materskej školy medzi bežné deti, čo mu veľmi pomohlo. Bolo to prínosné aj pre deti bez postihnutia.

EEG biofeedback

Pomáha zlepšiť pozornosť, koncentráciu a verbálne schopnosti, či kognitívne funkcie. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby.

Liečebné rehabilitácie

Po vyšetrení odborným lekárom a vypracovaní individuálneho liečebného plánu nasledujú pravidelné liečebné rehabilitácie.

Logopédia

Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, úzko súvisí s myslením, vnímaním, motorikou, citmi, schopnosťou čítať a písať, učiť sa, komunikovať a presadiť sa.

Plávanie

Pozitívne vplýva na správne držanie tela a formuje postavu, posilňuje imunitný systém a priaznivo ovplyvňuje obehový systém, zlepšuje celkovú kondíciu.

Lyžovanie

Pri lyžovaní je do práce zapojený celý pohybový aparát. Pri správnej technike lyžovania sa zlepší rovnováha, trénuje sa šikovnosť, rýchlosť, pružnosť.

Základná škola

Z Matejka sa stal veľký školák, ktorý sa pomaličky adaptuje na nové edukačné aktivity. Je súčasťou nového kolektívu, je dobrým kamarátom svojich spolužiakov.

Hipoterapia

Slovo hipoterapia sa skladá z dvoch gréckych slovných základov. Slovo hippos (kôň) a therapein (liečba). Podporuje správne držanie tela.

EEG biofeedback

Pomáha zlepšiť pozornosť, koncentráciu a verbálne schopnosti, či kognitívne funkcie. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby.

Plávanie

Pozitívne vplýva na správne držanie tela a formuje postavu, posilňuje imunitný systém a priaznivo ovplyvňuje obehový systém, zlepšuje celkovú kondíciu.

Gymnastika

Je skvelou voľbou, či už ako príprava na nadchádzajúcu športovú činnosť alebo podpora zdravého telesného vývoja.

Liečebné rehabilitácie

Po vyšetrení odborným lekárom a vypracovaní individuálneho liečebného plánu nasledujú pravidelné liečebné rehabilitácie.

Lyžovanie

Pri lyžovaní je do práce zapojený celý pohybový aparát. Pri správnej technike lyžovania sa zlepší rovnováha, trénuje sa šikovnosť, rýchlosť, pružnosť.

Materská škola

Matejko bol od troch rokov začlenený do materskej školy medzi bežné deti, čo mu veľmi pomohlo. Bolo to prínosné aj pre deti bez postihnutia.

Logopédia

Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, úzko súvisí s myslením, vnímaním, motorikou, citmi, schopnosťou čítať a písať, učiť sa, komunikovať a presadiť sa.

Základná škola

Z Matejka sa stal veľký školák, ktorý sa pomaličky adaptuje na nové edukačné aktivity. Je súčasťou nového kolektívu, je dobrým kamarátom svojich spolužiakov.

Ako mi môžete pomôcť?

Poukázaním 2% z daní

Príspevkom na darčeky

Darovacou zmluvou

Vkladom na účet v banke

Fio banka, a.s.
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
SK54 8330 0000 0029 0192 5229

Nákupom cez Dobromat