Hipoterapia

Slovo hipoterapia sa skladá z dvoch gréckych slovných základov. Slovo hippos (kôň) a therapein (liečba). S pomocou skúseného terapeuta možno dosiahnuť významné zlepšenie koordinácie tela, mobilizáciu kĺbov, ich lepšiu pohyblivosť a centrovanie, dieťa je na koni rôzne polohované a ovplyvnené pohybom koňa, ktorý je vedený v kroku.

Okrem regulácie dýchania sa zlepšuje aj rečový prejav. Okrem iného sa dieťa učí vychádzať so síce priateľským, no predsa len zvieraťom. Je potrebné poznať rozdiel medzi strachom, ktorý nie je práve najlepším kamarátom a nevyhnutným rešpektom. Bonusom je neobyčajne silné puto dieťaťa s koňom.

Jazdu na koni má Matejko veľmi rád, najmä keď mení rôzne polohy na jeho chrbte. Na každú hodinu terapie sa veľmi teší.