EEG biofeedback

Je to exaktná medicínska metóda, ktorá nám umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Je to vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu.
Možné je ho využiť aj na podporu a zlepšenie fungovania svojej nervovej sústavy, t.j. učenia, zlepšenie krátkodobej a dlhodobej pamäte, motoriky, koncentrácie, pozornosti a aj pri znižovaní stresu.
Terapia je vedená terapeutom – špecialistom, ktorý absolvoval dlhodobú odbornú prax v metóde EEG Biofeedback a disponuje platným osvedčením a certifikátom.

 

 

Od roku 2019 má skvelú pani terapeutku Andrášikovú, vďaka ktorej má EEG biofeedback® nadovšetko rád. Aj vďaka tomu začal rozprávať.

Ing. Ľubomíra Andrášiková, EEG Biofeedback terapeut

Vyštudovala Biomedicínske inžinierstvo na Technickej Univerzite v Košiciach a časť svojho odboru študovala aj na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Počas štúdií sa vzdelávala v Paríži – IPF – IIWE University – Women in Engineering (2003) a v Belgicku – Ghent – Biomedical Engineering /Ghent Medical University (2004).

„Celý život sa venujem spojeniu ľudského tela a lekárskej, prístrojovej techniky. K tomuto povolaniu ma priviedli najmä vlastné deti. Som matkou dvoch „inak obdarených detičiek“ s vážnym poškodením mozgu. Mnoho rokov som hľadala spôsoby, vhodné terapie. Verím v plasticitu mozgu, ktorá dnes je už v mnoho odborných literatúrach i potvrdená a veľa detí s vážnymi poškodeniami mozgu nás už veľakrát presvedčili o tom, že táto práca má zmysel a stojí za to venovať EEG biofeedbacku dostatočnú pozornosť.“