Logopédia

Považuje sa niekedy za špeciálnu pedagogickú vedu, pretože jej predmet a metódy sú v podstate pedagogické. Rozvíjanie reči a odstraňovanie vád a porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka, preto musíme tejto problematike venovať náležitú pozornosť.

Od 6 mesiacov sme navštevovali logopéda, od 1 roka aj špeciálneho pedagóga. Spočiatku sme používali „znakovanie“, neskôr už slová.

Od dvoch rokov mu s poruchami reči nesmierne pomáha aj rodinná známa pani Lesňaková, logopédka a špeciálna pedagogička. Najskôr spolu napodobňovali zvuky zvierat, postupne tvorili slová a vety. Máme ju všetci veľmi radi.

Mgr. Marta Lešňaková – špeciálny pedagóg, logopéd

Študovala učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, neskôr absolvovala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a logopédie. Počas svojej celoživotnej učiteľskej praxe pôsobila 22 rokov v špeciálnej základnej škole.
Pracovala so žiakmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti.

Jej životným krédom bol citát: „Milovať tých, ktorým osud dal pocit menejcennosti si vyžaduje ľudí s veľkým srdcom…“