Gymnastika

Gymnastika je fantastickým pohybovým základom pre iné športy, ale aj vkladom do života, v ktorom sa učíme sebadisciplíne, cieľavedomosti a zdravému sebavedomiu.

Gymnastika Matejkovi pomáha najmä pri zdravom vývoji a rozvoji motorických schopností. Pod vedením pána trénera Dunáka v Gymnastickej hale v Košiciach cvičí formou hier a súťaží. Po gymnastickej rozcvičke hravou formou precvičuje základné pohybové zručnosti akými sú sila, rýchlosť, dynamika, obratnosť a orientácia v priestore. Významne sa mu zlepšila chôdza a správne držanie tela.