Základná škola

Matejko aktuálne navštevuje špeciálnu základnú školu v Košiciach, je v prípravnom ročníku pod vedením pani učiteľky Dubeckej a pani asistentky Forraiovej.

„Z Matejka sa stáva veľký školák, ktorý sa pomaličky adaptuje na nové edukačné aktivity. Je súčasťou nového kolektívu, je dobrým kamarátom svojich spolužiakov.

Našou úlohou ako pedagógov je predovšetkým Matejka správne motivovať k učeniu a zohľadniť jeho špecifické individuálne potreby. Edukácia prebieha hravou a zábavnou formou s využívaním špeciálno-pedagogických metód.

Vzdelávanie sa snažíme „ušiť mu na mieru“, pomáhať mu, viesť k samostatnosti a odvahe prejaviť svoje schopnosti. Počas výchovy a vzdelávania vytvárame priestor aj pre kultúrno-spoločenský život, zameriavame sa aj na terapeutickú oblasť výchovy, rozvíjame viaceré zmysly prostredníctvom relaxačných miestností a SNOEZELENu.

Za každým, čo i len maličkým úspechom v škole sa skrýva veľké úsilie Matejka, snaha pedagógov a samozrejme veľká pomoc rodičov s prípravou na vzdelávanie.“