Rehabilitácie


Špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica TETIS, s.r.o. v Dunajskej Lužnej je zdravotníckym zariadením so zameraním na poskytovanie komplexnej fyziatricko – rehabilitačnej starostlivosti.

Po vyšetrení odborným lekárom a vypracovaní individuálneho liečebného plánu nasledujú procedúry.
Medzi základné patrí reflexná metodika vyvinutá neurológom profesorom Vojtom. Patrí k najznámejším a najúčinnejším metódam rehabilitácie pri rôznych poruchách svalového napätia a nervovo svalovej koordinácie.

Základom je vyvolávanie zakódovaných motorických vzorov v nervovej sústave, pri ktorých sa svaly zapájajú cyklicky v istom poradí a sú pri nich oslovované svalové skupiny, ktoré dieťa s poruchou psychomotorického vývoja nevie použiť.
Bobath koncept je určený pre deti s detskou mozgovou obrnou, s oneskoreným psychomotorickým vývinom, pre deti majúce ťažké kombinované poruchy, genetické poruchy… Jedná sa o cvičenie formou hry, ktorá sa prispôsobuje konkrétnemu dieťaťu v konkrétnej situácii.

V Dunajskej Lužnej absolvoval mnoho pobytov, najskôr som cvičil Vojtovu metódu, od štyroch rokov Bobath koncept a cvičenie na fitloptách. Z fyzikálnej liečby mal elektroliečbu, laseroterapiu a celý rad iných, no najlepšie sa cítil vo vírivom kúpeli. Vysoko odborný zdravotnícky personál vytvára rodinné prostredie, ktoré mu pomáhalo k prvým krokom.


Centrum LIBERTA v Košiciach je centrum intenzívnej rehabilitácie určené pre deti a mládež s poruchami pohybu.

Rehabilitačné centrum zabezpečuje individuálne rehabilitačné cvičenie. Zdravotnícky personál je veľmi milý a odborne zdatný.

Matejko navštevuje rehabilitačné centrum pravidelne a  má zostavený individuálny rehabilitačný plán s prihliadnutím na jeho potreby. Terapie však nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami. Pravidelne tu absolvuje TheraSuit® terapiu, GIGER MD® terapiu, Sneozelen® terapiu a cvičenie metódou Bobath. Je to celkom náročné, no pokroky sú po každom sedení viditeľné.

Pri terapii TheraSuit® sa používa oblek, ktorý pomáha zlepšiť a meniť prijímané podnety polohy tela v priestore a znižuje patologické reflexy a obnovuje správne pohybové vzorce. TheraSuit® terapia podnecuje rozvoj hrubej a jemnej motoriky, sedenia, státia a chôdze.

GIGER MD® terapia je medicínske zariadenie, kde pacient leží uvoľnený na chrbte, čím sa eliminujú účinky gravitácie, následkom čoho sa znižuje únava a zvyšuje výkon. Súčasťou zariadenia je aktívna technológia biofeedback a softvér, ktorý objektívne vyhodnocuje pokroky pacienta. Zlepšuje nervovo – svalovú koordináciu a kognitívne funkcie.